Senzuálna masáž je poskladaná z prvkov klasickej, relaxačnej, čiastočne tantrickej, kraniosakrálnej, dotykovej a reflexnej masáže. Nemasírujú sa tu intímne časti tela.

V prvom rade hovorím s klientom/ klientkou o tom aké má predstavy, očakávania, či strachy ( z dotyku, z intimity a pod.) Klient/ klientka si zvolí ako chce byť zahalený/oblečený, prikrytý šatkou, vyzlečený. Podľa toho volím postup masáže. Počas nej sa môže otáčať, prikrývať, odkrývať, komunikovať.

Často krát ide o „vyživenie“ sa dotykom, spomalenie sa od uponáhľaného spôsobu života. Začať cítiť samú seba/ samého seba. Uvedomiť si, čo cíti, aký dotyk jemu / jej vyhovuje alebo nevyhovuje. Povedať si čo v danej chvíli potrebuje. Vypýtať si čo práve potrebuje ! Uvedomiť a stanoviť si svoje hranice! Uvoľniť napätie v tele, zrelaxovať.

Život v klamstve je skutočnou príčinou všetkých (emocionálnych) bolesti, chorôb. Pokiaľ nie sme schopní povedať si svoje požiadavky, čo potrebujeme a naopak, čo nechceme, dovtedy plávame v začarovanom kruhu a často nevieme ako z neho von.
Úprimnosť znamená priznať si svoju bolesť pred sebou samým i druhými. Začať vidieť v sebe všetky časti, ktoré sme ešte doposiaľ v sebe nemilovali, neprijali. K tomuto pochopeniu je potrebná odvaha.
Prvým krokom k uzdraveniu je odložiť mechanizmy popierania. Odložiť masku a vystúpiť z ulity. Ukázať sa druhým i sebe takí, akí naozaj sme.

Senzuálna ale i tantrická masáž sú spôsoby ako byť skutočným človekom, so všetkými prejavenými emóciami, strachmi, radosťou, šťastím, extázou.


Cena:
1,5hod. / 75,-Euro

2 hod. / 100.-Euro

3 hod. / 150,-Euro